Kvalitet och miljö

Nedan har du möjlighet att läsa om vår kvalitet- & miljö- policy.

Kvalitet policy

  • Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.
  • Att arbeta med ständiga förbättringar genom att aktivt informera och utbilda vår personal.
  • Genom förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar, kompetent och engagerad personal utföra ett bra jobb.

Vi använder ISO 9001 som vägledare för vårt kvalitetsarbete.

Miljö policy

Vi bedriver vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt genom att tillämpa miljöledningssystem, som ISO 14001, i all vår verksamhet och genom att tillämpa miljöprinciper, såsom ett åtagande att åstadkomma ständiga förbättringar, förebygga föroreningar, uppfylla lagar och föreskrifter samt utbilda våra medarbetare så att rätt beslut kan tas vid varje tidpunkt.