Affärsidé och vision

För oss på Stock­holm Secu­rity  hand­lar säk­er­het om hel­het­stänkande. Vi  garan­terar att det larm eller den säk­er­het­sutrust­ning du får är lät­thanterlig, drift­säker och av högsta tekniska kvalitet. Utrust­nin­gen installeras fack­man­namäs­sigt, och som lever­an­tör till dig garan­terar vi självk­lart en kor­rekt sup­port samt service.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi utför säk­er­het­s­analyser, pro­jek­terar, installerar, ser­var och drift­sät­ter säk­er­het­slös­ningar åt före­tag och pri­vat­per­soner som kräver det lilla extra.