Om oss

Stock­holm Secu­rity AB bil­dades 2013. Vi har dri­vit larm­före­tag och aktivt arbe­tat med detta med bör­jan av 1986.

Vi kan stolt säga att vi kan säkerhet !

Certifieringar

Vi är certifierade av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB för Behörig ingenjör inbrottslarm samt godkända av polismyndigheten.

Behörig ingenjör inbrottslarm

Vi har enligt SBSC Licensnr 08-728 behörig ingenjör inbrottslarm

Godkända utav polismyndigheten.

Vi är godkända av polismyndigheten enligt tillståndsbevis A218-159/2013 Stockholm.1

Vi arbetar aktivt med ISO 9001ISO 14001 för att bibehålla en god kvalité & miljö policy.

Försäkringar

Självklart är vi även ansvarsförsäkrade hos IF försäkringar